Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

Sposób składania dokumentów: osobiście (w zamkniętych kopertach) w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół im. St. Staszica  w Pile, aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 64-920 Piła. Koperty doręczone osobiście lub listownie należy opatrzyć dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”.

Termin składania dokumentów: do dnia 23 maja 2022 r. do godziny 14:00.

Metryka

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

Sposób składania dokumentów: osobiście (w zamkniętych kopertach) w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 64-920 Piła. Koperty doręczone osobiście lub listownie należy opatrzyć dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”.

Termin składania dokumentów: do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godziny 14:00.

Pliki do pobrania

  • ogloszenie_o_naborze.pdf

    Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 12.04.2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

  • klauzula_informacyjna.pdf

    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w związku z rekrutacją pracowników

Metryka
  • data utworzenia strony: 12-06-2013 | 08:20
  • data ostatniej modyfikacji: 12-06-2013 | 08:20